Reisevilkår, priser og betingelser

Pris per person i delt dobbeltrom, mai, juni, september, oktober: 10.900,-kr
Pris per person i delt dobbeltrom, juli, august: 10.900,-kr
Enkeltromstillegg: kr 2.900,-kr

Reise- og avbestillingsforsikring

En reise – og avbestillingsforsikring er en omfattende forsikring som gir deg betydelig trygghet i mange situasjoner som kan oppstå før og under reisens gang. På reiser til utlandet er reiseforsikring en nødvendighet. Kroatiaturer anbefaler kombinert reiseforsikring fra Europeiske som dekker reisegods, reiseulykke, reisesyke og reiseansvar.

Kroatiaturer har rett til å annullere bestillingen dersom avtalte vederlag ikke betales innen oppgitte frister. Annullering av bestilling iverksettes ved at Kroatiaturer varsler den reisende om dette via e-post.

Vi gjør oppmerksom på at § 22 i angrerettloven gir unntak for kjøp av enkeltstående tjenester som selger forplikter seg til å levere på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom. Reisetjenester går inn under dette unntaket, og derfor kan ikke leieavtaler inngått med Kroatiaturer angres etter angrerettloven.

Betalingsfrister:

Ved bestilling mer enn 30 dager før avreise:

20 % av summen betales senest 7 dager etter bestillingen. Det resterende beløpet betales senest 30 dager før ankomst.

Ved bestilling med avreise innen 30 dager:

Hele beløpet betales samlet innen 7 dager etter bestilling.

Ved bestilling med avreise innen 7 dager:

Hele beløpet må betales umiddelbart og senest slik at betalingen i sin helhet er registrert innbetalt før reisens begynnelse.

Ved bestilling på nettsiden:

Et depositum på 20% av bestillingen blir betalt med betalingskort når du bestiller via nettsiden. Du vil 45 dager før avreise motta en faktura på de resterende 80% av bestillingen. Denne må betales i henhold til betalingsfristene ovenfor.

Ved bestilling på nettsiden reserveres beløpet du skal betale med betalingskort med en gang ordren er sendt til oss. Vi vil da gå igjennom ordren og bekrefte bestillingen om alt er ok. Dette vil normalt skje innen 24 timer og du vil få en bekreftelse på e-post at orden er fullført og at vi har mottatt betaling.

Ved eventuelle rabatter så trekkes hele rabatten fra fakturaen som kommer på de resterende 80%, og ingenting trekkes fra depositumet. Vi kan bruke en bestilling på kr 9 000 som eksempel. Opprinnelig pris er kr 10 000, og rabatten er på kr 1 000. I dette eksemplet vil depositumet som betales med betalingskort på nettsiden være kr 2 000 og fakturaen som kommer etterpå vil være på kr 7 000.

Avbestilling / endring

Avtaler som er gjort med Kroatiaturer kan ikke avbestilles uten at det kreves vederlag for dette.

Ved avbestilling som gjøres før 7 dager fra bestillingsdato har gått, betales 30 % av avtalens totalsum.

Ved avbestilling senere enn 7 dager fra bestillingsdato, men mer enn 30 dager før ankomst, betales 50 % av totalsum for avtalen.

Ved avbestilling mindre enn 30 dager før ankomst, må totalsum for hele avtalen betales.

Mangler

Klager vedrørende eventuelle mangler formidles umiddelbart til oppgitte kontaktperson i Kroatia. Kroatiaturer ønsker i tillegg å bli informert ved slike eventuelle klager.

Tvister

Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyre, samt eventuelle klagegebyr i denne forbindelse. Dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for et tvisteløsningsorgan.

Reisehjelp

Kontakt Kroatiaturer direkte hvis det skulle oppstå særskilte hendelser som medfører at den reisende har behov for assistanse.